Tehætter & Forklæder: Ulster Weavers, Sophie Allport m.m